تله متری و اسکادا

اسکادا به دسته ای از نرم افزارهای کاربردی برای کنترل فرآیندهای صنعتی اطلاق می شود که به منظور کنترل تجهیزات و  سیستم داده ها را در لحظه از مکان های دور جمع آوری می کند.

اسکادا ابزارهای مورد نیاز برای اتخاذ و پیاده سازی تصمیمات داده محور در مورد فرآیندهای صنعتی را در اختیار سازمان ها و شرکت ها قرار می دهد.

شرکت مگانیر به صورت تخصصی آماده همکاری با صنایع و شرکت های خدمت رسان آب، برق و گاز در خصوص مشاوره خرید و راه اندازی نرم افزارهای باشد و با توجه به تجربیات خود الزامات ارتباطی مورد نیاز کارفرمایان خود را تامین می نماید.

تله متری و اسکادا
فروشگاه آنلاین مگانیر افتتاح شد، به زودی با تخفیف های شگفت انگیز شما رو غافلگیر می کنیم مستقیم برو فروشگاه