خدمات GIS مگانیر

GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی علمی است که با داده های مکانی و اطلاعات توصیفی مربوط به پدیده های موجود سر و کار داشته و وظیفه آن جمع آوری ذخیره مدیریت پردازش و تحلیل این داده ها جهت تصمیم گیری بهینه است.

با توجه به اینکه بحث مدیریت در دنیای امروز امری پیچیده و نیازمند اطلاعات و داده های، انبوه دقیق و به روز است و با وجود اینکه 80 درصد از داده های موجود در ارگان ها را داده های مکانی تشکیل می دهد. فراوانی و روابط این داده ها با یکدیگر، امر مدیریت و تصمیم گیری را بدون داشتن سیستمی هوشمند غیرممکن و یا غیرکارآمد می کند. بنابراین وجود یک سیستم که این مشکلات را رفع نماید، امری اجتناب ناپذیر است سیستم اطلاعات مکانی یا GIS در دنیای امروز یکی از ضروریات کلیدی در همه ارگان ها است که بستری مناسب را جهت مدیریت منابع کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ارائه نماید. شرکت موج گستر آفاق نیرو که از بدو تاسیس همواره تلاش نموده خود را با علوم و آخرین فناوری های روز دنیا همگام سازد در سال 1396 توانست با جذب نیروهای متخصص در این زمینه بخش GIS شرکت را راه اندازی نماید و تا این تاریخ پروژه های ذیل را به اتمام یا در دست اجرا دارد:

  1. گردآوری اطلاعات تجهیزات ایستگاه های گاز رسانی و صنایع تحت بهره برداری منطقه سه تبریز در محیط (GIS) – 1400
  2.  ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی و استقرار سیستم (GIS) شبکه گازرسانی تبریز – 1399
  3. ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی و استقرار سیستم (GIS) شبکه گازرسانی بناب – 1399
  4. ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی و استقرار سیستم (GIS) شبکه گازرسانی شبستر – 1398
  5. اجرای عملیات مربوط به برداشت و ورود اطلاعات و به روزرسانی اطلاعات پست های هوایی و زمینی و کمپکت شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی و سامانه اطلاعات مکانی GIS در محدوده امورهای بهره برداری – 1397
خدمات GIS
فروشگاه آنلاین مگانیر افتتاح شد، به زودی با تخفیف های شگفت انگیز شما رو غافلگیر می کنیم مستقیم برو فروشگاه