پروژه های مطالعات شبکه و انرژی های نو

عنوان پروژهسال اجراکارفرما
مطالعه و تحقیقات در زمینه مؤلفههای بار و شاخصهای مصرف در هر تعرفه1401توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
مطالعات طرح اتصال به شبکه و طراحی داخلی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 1/5 مگاوات1397عمران گوهر نقش سازان یامچی
تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات1397پارک علم و فن آوری استان آ.ش
تهیه و تامین 50 عدد پنل خورشیدی 80 وات1397حقیقی
تحقیق و تعیین استراتژی بازیابی شبکه انتقال آذربایجان به ویژه در حالت جزیره ای شدن1396برق منطقه ای آذربایجان
تهیه و تامین 65 عدد پنل خرشیدی 285 وات1396شرکت فراکنترل آذربایجان
تهیه 70 عدد پنل خرشیدی 285 وات و اینورتر متصل به شبکه 20 کیلووات1396شرکت آذین پوش سهند
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با محاسبات برآورد بار و انرژی برای کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تبریز1395شرکت توزیع نیروی برق تبریز
طراحی بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظرگیری عدم قطعیت1395توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
طراحی بهینه شبکه توزیع فشار متوسط بر اساس معیارهای احتمالی ریسک جهت افزایش قابلیت اطمینان1394برق منطقه ای آذربایجان
سمینار راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری1393توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
بررسی دلایل جزیره ای شدن شبکه برق منطقه ای آذربایجان1393برق منطقه ای آذربایجان
سمینار مدیریت اصلاح الگوی مصرف1392برق منطقه ای آذربایجان
سمینار راهکارهای کاهش مصرف در پستهای برق1392برق منطقه ای آذربایجان

فروشگاه آنلاین مگانیر افتتاح شد، به زودی با تخفیف های شگفت انگیز شما رو غافلگیر می کنیم مستقیم برو فروشگاه